Prey animals (Rats)

A small amount of big rats as full prey for our small exotics, birds and reptiles.

Een kleine hoeveelheid grote ratten als prooidier voor onze exoten, roofvogels en reptielen.

10,00 €