Prey animals (Mice)

Mice as full prey animals (dead!) for our small exotics, birds and reptiles.

Muizen als prooidier (dood!) voor onze kleine exoten, vogels en reptielen.

25,00 €