Het doel

Educatie

Het hoofddoel van Repzootic is erg simpel. Dit is het aanbieden van educatie over diersoorten die vaak vergeten worden. Denk maar aan kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën en ongewervelden. In de standaard dierentuin kan u kennis maken met tijgers en leeuwen. Maar hebt u ooit gehoord van de voskoesoe, de axolotl of de bananenspin? Toch zijn deze dieren minstens even belangrijk voor onze planeet en is informatie over dieren een eerste stap om deze te kunnen beschermen in hun natuurlijke omgeving.

Daarnaast volgen wij een hands-on beleid. Dit wil zeggen dat wij met bepaalde diersoorten encounters bieden en ook levende dieren gebruiken voor onze educatieve workshops. Waarom? Heel simpel. Mensen gaan pas fascinatie gaan ontwikkelen voor iets wanneer ze het kennen en er een band mee hebben. Fascinatie zorgt voor liefde, en liefde op zijn beurt voor de drang om deze dieren te beschermen. Onze aanwezige dieren zijn dus ambassadeurs voor hun wilde soortgenoten.

Onze hands-on workshops worden enkel gegeven met dieren die tegen deze stress bestand zijn en in gevangenschap zijn geboren!

Woont u in België en bent u geïnteresseerd in een dergelijke workshop? Dan is Hongarije uiteraard een beetje ver. Maar geen nood! Ons team organiseert via VZW Pet-Events ook workshops in België. Neem daarvoor een kijkje op de website www.pet-events.be 

Captive Breeding Conservation

Captive Breeding Conservation of CBC is een methode van wildlife bescherming door het kweken van diersoorten in gevangenschap. De dierhouderij zal er altijd zijn. Dit is ook niet negatief, aangezien het voor heel wat educatie en fascinatie zorgt van jong en oud. Maar het heeft wel degelijk slechte kantjes.

De meest negatieve kant van het houden van dieren is dat hiervoor geregeld dieren weggevangen worden uit het wild. Ondanks dat dit voor grote zoogdieren zoals tijgers en olifanten nooit meer gebeurt, zien we dit wel nog erg vaak terug bij kleinere dieren zoals reptielen, geleedpotigen en vogels.

Repzootic kweekt verschillende diersoorten in gevangenschap. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar dieren in gevangenschap verzadigd kan worden zónder dat er dieren uit het wild weggehaald moeten worden. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat er minder verstoring is van de dieren in het wild, dat er minder (dodelijk) transport is van dieren 

Het kweken van deze dieren in gevangenschap zorgt daarnaast voor een betere kijk in de wereld van deze dieren, die vaak erg moeilijk te vinden en te bestuderen zijn in het wild.

Wij willen er op wijzen dat niet iedereen dieren bij ons kan aankopen. Onze dieren vertrekken enkel naar houders die ervaring en kennis kunnen bewijzen en onze dieren een goede en permanente thuis kunnen garanderen.

Opvangcentrum

En laatst maar niet het minst onbelangrijk is Repzootic ook een opvangcentrum voor misbegrepen en gedumpte exotische dieren. 

Deze dieren worden veelal zonder nadenken en zonder het bezitten van de jusite informatie aangeschaft. Dit zorgt voor een foute verzorging wat kan leiden tot zieke of gestorven dieren. Maar ook tot frustraties tussen dier en mens.

Repzootic vangt daarom belangeloos deze dieren op en voorziet hen in al hun noden en wensen. Wanneer een dier toch niet in het centrum kan blijven wordt hier een gepaste oplossing voor gezocht. Dit is vaak geen probleem dankzij het goede netwerk met andere parken, opvangcentra en verantwoordelijke particulieren.


Bent u in het bezit van een dier waar u een nieuwe thuis voor zoekt? Aarzel dan niet om onze hulp in te roepen via info@repzootic.com

Wenst u ons opvangcentrum te steunen? Dat kan! Iedere bijdrage kan een hulp betekenen voor een van de aanwezige of toekomstige dieren.

Repzootic is onderdeel van het REPP (Reptiles and Exotic Pets Project)